• 1700571735493
    875
    0

    รัฐมนตรี ประเสริฐ เผย พบ 1,158 หน่วยงานข้อมูลรั่ว และ 21 หน่วยงาน ระบบไซเบอร์เสี่ยงสูง คนร้ายนำข้อมูลคนไทยปล่อยขาย darkweb จัด6 มาตรการแก้ปัญหารายงาน ครม. ระยะเร่งด่วน 30 วัน 6 เดือน และ 12 เดือน นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวว่า ในช่วง ที่ผ่านมา มีปัญหาการหลุดรั่วของข้อมูลประชาชน ตลอดจนการซื้อขายข้อมูลประชาชนตามที่เป็นข่าว จึงได้เร่งดำเนินการ  6 มาตรการ เพื่อแก้ปัญหานี้ โดยแบ่งเป็น ระยะเร่งด่วน 30 วัน ระยะ 6 เดือน และ ระยะ 12 เดือน ดังนี้ ระยะเร่งด่วน ใน 30 วัน 1. ให้ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ...