• 1679984217976 1
    156
    0

    กลุ่มบริษัทอิออนธนสินทรัพย์ เพิ่มศักยภาพธุรกิจพร้อมขับเคลื่อนสู่องค์กรดิจิทัลด้วย SAP S/4HANA จาก IT One   นางสาวนพนิดา สุขจิระ – เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร บริษัท ไอทีวัน จำกัด กล่าวว่า “ในยุคปัจจุบันที่ธุรกิจการเงินเข้าถึงผู้คนได้ด้วยปลายนิ้ว ข้อมูลที่ถูกต้อง มีความปลอดภัย และความรวดเร็วกลายเป็นปัจจัยที่จะช่วยสร้างแต้มต่อทางธุรกิจ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้ตอบรับกับโลกการเงินที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ไอทีวัน ได้นำเสนอ SAP S/4HANA ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเวอร์ชั่นใหม่ให้กับ 10 บริษัทในกลุ่มของ AEON Financial Service ครอบคลุมทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศกัมพูชา เมียนมา เวียดนาม และลาว  ในการเข้ามาช่วยปรับระบบการจัดการ ปรับปรุงโครงสร้างข้อมูลให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งกลุ่ม ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจมองเห็นภาพรวมที่ชัดเจนและวางแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นอีกด้วย” สำหรับความท้าทายของโปรเจกต์นี้ คือ การปรับกระบวนการทำงานของบริษัททั้ง 10 แห่ง ให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อช่วยให้การรวบรวมข้อมูลและการประมวลผลเมื่อต้องการเห็นภาพรวมของทั้งองค์กรทำได้ง่ายขึ้น รวมถึงการสร้างมาตรฐานการทำงานใหม่ร่วมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความฉับไวในการทำงานให้มากยิ่งขึ้น   นายพรธเนศร์ แซ่โค้ว – ผู้จัดการโครงการ บริษัท ...