• mahidol 24022022
  434
  0

  ม.มหิดล ร่วมเสนอแนวคิดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน BCG  ปัจจัยวิกฤติ COVID-19 ที่ต่อเนื่อง และยาวนานจนเข้าสู่ปีที่ 3 ทำให้ทุกประเทศต้องหาทางออกเพื่อ “อยู่กับ COVID-19” ได้อย่างยั่งยืน เมื่อเร็วๆ นี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะหนึ่งในคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขายาและวัคซีน ซึ่งเป็น 1 ใน 10 เป้าหมายของยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจ BCG (Bio – Economy เศรษฐกิจชีวภาพ – Circular Economy เศรษฐกิจหมุนเวียน – Green Economy เศรษฐกิจสีเขียว) ของประเทศไทย ได้ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคณะทำงานจาก 21 ประเทศกลุ่มสมาชิกความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) โดยได้กล่าวถึงแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังวิกฤติ COVID-19 เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับการระบาดระลอกใหม่อย่างยั่งยืนว่า ภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งมหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาหลักของประเทศ ...
 • รองศาสตราจารย์ ดร.วีนันท์กานต์ รุจิภักดิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  815
  0

   “ยุคโอมิครอน” พบ “อาชญากรรมออนไลน์” เพิ่มมากขึ้นตามวิถีชีวิตแบบนิวนอร์มอลที่ต้องใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่หน้าจอในโลกเสมือนจริง รองศาสตราจารย์ ดร.วีนันท์กานต์ รุจิภักดิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้สอนรายวิชาออนไลน์ “อาชญากรรมกับการป้องกัน” ทาง MUx ของมหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า อาชญากรรม (Crime) หรือการกระทำความผิดทางกฎหมาย ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือบุคคล โดยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบตามวิถีชีวิตของคนในสังคม เนื่องด้วยอาชญากรรมออนไลน์เกิดขึ้นโดยที่ทั้งที่ผู้เสียหายและผู้ก่อเหตุไม่ได้พบหน้ากัน กว่าจะรู้ตัวก็อาจสายเกินไป ประชาชนจึงควรได้รับการติดอาวุธด้วย “ความรู้” และ “สติ” อยู่เสมอ ล่าสุดพบผู้เสียหายจากกรณี “หลอกให้รักออนไลน์” ซึ่งเป็นอาชญากรรมออนไลน์ที่ผู้เสียหายตกเป็นเหยื่อจากจากเว็บหาคู่ หรือโลกโซเชียล ที่มีพวกมิจฉาชีพเข้ามาตีสนิทจนเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจยอมโอนเงิน หรือลงทุนในแอปพลิเคชันต่างๆ จนหมดตัวแล้วตีจากไป เป็นต้น ในการป้องกันอาชญากรรมต้องร่วมกันทุกฝ่ายทั้งในภาครัฐ ภาคประชาชน สื่อมวลชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสริมความแข็งแกร่งให้กับสถาบันครอบครัว โดย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการอบรมรายวิชาออนไลน์ “อาชญากรรมกับการป้องกัน” ทาง “Mux” แหล่งรวมองค์ความรู้ออนไลน์ อันเป็น “ปัญญาของแผ่นดิน” ที่มหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมมอบให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้ทราบถึงแนวคิดต่างๆ ของอาชญากรรม รูปแบบอาชญากรรมประเภทต่างๆ อิทธิพลของสื่อในการป้องกันอาชญากรรม ...
 • C Connect News mahidol 954210238849206 8778900451397144644 n
  976
  0

   “ชาวนา” เปรียบเหมือน “กระดูกสันหลังของชาติ” คอยปลูกข้าวเลี้ยงคนในชาติให้อิ่มท้อง “เจ้าทุย” หรือ “ควาย” เปรียบได้กับ “กระดูกสันหลังของชาวนา” อีกที โดยเป็นทั้ง “เครื่องมือ” ในการทำนา และเป็น “เพื่อนคู่ทุกข์คู่ยาก” ของชาวนามานับตั้งแต่ที่มีการใช้ควายไถนาเกิดขึ้นครั้งแรกในประวัติศาสตร์โลก   รองศาสตราจารย์ ดร.วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะวิจัยนำโดย นายสัตวแพทย์อุดม เจือจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กรมปศุสัตว์ รองศาสตราจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์อนุวัตน์ วิรัชสุดากุล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทั้ง นายสัตวแพทย์อภิชาติ ภะวัง นายสัตวแพทย์บพิธ ปุยะติ นายสัตวแพทย์สุรพงษ์ เสนาใหญ่ สัตวแพทย์หญิงธีราภรณ์ พรหมภักดี และสัตวแพทย์หญิงสุนิสา กินาวงศ์ คือ กลุ่มนักวิจัยไทยที่เป็นกลุ่มบุกเบิก และไขความลับที่น่าอัศจรรย์ของธรรมชาติที่ว่า ในขณะที่ “คน” ใช้ “ลายนิ้ว” ในการระบุอัตลักษณ์ แต่กับ ...