• cconnectnews 22022022 Invester online BTC 660x400 1
    646
    0

    ภายหลังครม.อนุมัติ “เงินเยียวยา” จำนวน 5,000 บาท ระยะเวลา 1 เดือน แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33, มาตรา 39 และ มาตรา 40 โดยเฉพาะกลุ่มคนทำงานในสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ และผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ล่าสุด วันนี้ (2 มีนาคม 2565) สำนักงานประกันสังคม ดำเนินการโอน “เงินเยียวยาประกันสังคม” สำหรับผู้ที่ขึ้นสถานะ “สีเขียว” ผ่านบัญชี “พร้อมเพย์” (PromptPay) ที่ผูกบัญชีกับเลขบัตรประชาชน วิธีตรวจสอบสิทธิ “เงินเยียวยาประกันสังคม” เข้าไปที่เว็บไซต์ (คลิก) เลือก ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาฯ (กิจการสถานบันเทิง) เลือกตรวจสอบสถานะโครงการเยียวยาผู้ประกันตน กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และรหัสให้ตรงกับรูปภาพ กดตรวจสอบสิทธิ ระบบจะแสดงผลว่ามีสิทธิได้รับเงินเยียวยา หรือไม่ พร้อมระบุจะอัปเดตข้อมูลล่าสุดตามวันเวลาที่กำหนดอีกครั้ง หากตรวจสอบสถานะขึ้นสีเขียว “ได้รับสิทธิ” เงินเข้าเยียวยาแล้ว 5,000 บาท แต่หากสถานะขึ้นสีแดง “ไม่พบข้อมูลของท่านในรอบการโอนเงิน” ผู้ประกันตนไม่ได้รับเงินเยียวยาในรอบนี้ ให้ตรวจสอบสิทธิอีกครั้ง