• ศิริเด้น
    369
    0

    คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับพระบรมราชานุญาตจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ดำเนินการผลิตยาสีฟันสิรินเด้นท์ ตามอนุสิทธิบัตรเลขที่ 11905 ซึ่ง ‘สิรินเด้นท์’ เป็นยาสีฟัน ที่มีส่วนผสมของน้ำมันมะพร้าว และสารสกัดจากเปลือกมังคุด เพิ่มความชุ่มชื้นในช่องปาก ลดการสะสมของแบคทีเรีย ดีต่อสุขภาพเหงือกและฟัน  ซึ่ง ปัจจุบัน ได้อนุญาตให้ บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด เป็นตัวแทนในการนำผลิตภัณฑ์ออกจำหน่าย สำหรับช่องทางจัดจำหน่าย จะประกอบด้วย โรงพยาบาล ,คลินิก ,ร้านขายยา  ทั้งนี้ จะเริ่มจัดจำหน่ายสู่ท้องตลาด ในเดือน เมษายน 2565 โดย ในงาน ลงนามบันทึกข้อตกลงการเป็นตัวแทนนำสินค้าออกจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อํานวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ทพ.พิศลย์ เสนาวงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย กายภาพและสิ่งแวดล้อม, ...