• Capture 2
    757
    0

    (วันนี้ 28 ก.พ.2565) นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ระบุกรณีการใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 (เฟส 4) จากข้อมูลสะสม ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 ณ เวลา 23.00 น. พบว่า มีผู้ใช้สิทธิ์ที่เป็นกลุ่มเดิม (เฟส3) จำนวน 25.32 ล้านราย ซึ่งมียอดใช้จ่าย 45,252.2 ล้านบาท และมีผู้ใช้สิทธิ์ที่เป็นประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นผู้ใช้สิทธิกลุ่มใหม่ (เฟส4) จำนวน 7.3 แสนราย  มียอดใช้จ่าย 825.3 ล้านบาท รวมมีผู้ใช้สิทธิ์ทั้งหมดจำนวน 26.05 ล้านราย และยอดการใช้จ่ายรวม 46,077.5 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 23,397.5 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่าย 22,680.0 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม มีประชาชนที่กดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 4  ...