• 1679992928289
  319
  0

  NT ต่อยอดบริการ NT Big Data เปิดให้บริการ CUBIKA Big Insights แพลตฟอร์ม Low Code เพื่อวิเคราะห์และบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ พร้อมระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลครบวงจร รองรับงานด้านบิ๊กดาต้ากลุ่มลูกค้าองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน นายวงกต วิจักขณ์สังสิทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานดิจิทัล บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT กล่าวว่า NT ได้ร่วมกับ บริษัท ดิจิตอล ไดอะล็อก จำกัด (Digital Dialogue) เปิดให้บริการ “CUBIKA Big Insights” แพลตฟอร์มบริหารจัดการ Big Data ลักษณะ Low Code ที่ทำให้ผู้ใช้งานสามารถวิเคราะห์และบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ขององค์กรได้โดยการเขียนโค้ดสั้นๆ ช่วยประหยัดเวลา และลดโอกาสความผิดพลาดในการทำงาน รองรับการให้บริการกับทุกองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนให้สามารถใช้ประโยชน์จาก Big Data ได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และมีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) “NT ...
 • GDCC Maketplace
  305
  0

  สดช.เร่งเครื่องยกระดับคลาวด์กลางภาครัฐ GDCC เปิดตัว 10 แอปฯนำร่อง Marketplace สนับสนุน ซอฟต์แวร์และแพลตฟอร์มให้กับหน่วยงานบนระบบคลาวด์กลางฯ มุ่งเป้าเพิ่มศักยภาพขับเคลื่อนงานดิจิทัลและบิ๊กดาต้าภาครัฐ   นายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สดช.) เปิดเผยว่า สดช.ในฐานะหน่วยงานกำกับนโยบายการขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลภาครัฐ ได้มอบหมาย บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ (NT) ดำเนินการโครงการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ หรือ GDCC (Government Data Center and Cloud service) รวมถึงต่อยอดบริการดิจิทัลของโครงการ GDCC อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดโครงการฯ GDCC ได้เปิดบริการ GDCC Marketplace เป็นศูนย์รวมบริการคลาวด์ในระดับแพลตฟอร์มให้กับหน่วยงานภาครัฐเพิ่มศักยภาพด้านดิจิทัลที่คล่องตัวยิ่งขึ้น หลังจากประสบความสำเร็จเกินเป้าหมายจากการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์คอมพิวติ้งที่มีความมั่นคงปลอดภัยสูงเพื่อจัดเก็บข้อมูลดิจิทัลภาครัฐด้วยคอมพิวเตอร์เสมือนจำนวนรวมกว่า 20,000 VM โดยได้โอนย้ายระบบงานรัฐขึ้นบนคลาวด์แล้วกว่า 3,000 ระบบงาน “เทคโนโลยีดิจิทัลมีความสำคัญมากขึ้นในการทำงานขององค์กรภาครัฐที่มุ่งเน้นการบริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว โครงการ GDCC จึงพัฒนาบริการ Marketplace ให้ความสะดวกแก่หน่วยงานรัฐที่จะประยุกต์ใช้บริการด้านซอฟต์แวร์และแพลตฟอร์มออนไลน์ที่หลากหลาย สามารถพัฒนาระบบงานและบริการต่างๆ รวมถึงประสิทธิภาพการทำงานภายในองค์กรของหน่วยงานรัฐทุกระดับให้สามารถเชื่อมโยงกับประชาชนมากขึ้น และนำไปสู่ผลลัพธ์ที่สอดคล้องตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ” สำหรับบริการ GDCC ...