• นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
    516
    0

    สคช. เผยตัวเลข GDP ปี 2564 พุ่งเกินคาด ปีนี้คาดเศรษฐกิจโตต่อเนื่อง   นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)  แถลงภาพรวมเศรษฐกิจปี 2564 และคาดการณ์เศรษฐกิจปีนี้ โดยยืนยันว่า ไตรมาสที่ 4 ปี 2564 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี.) ขยายตัว 1.9% ซึ่งปรับตัวดีขึ้นจากการท่องเที่ยว การขนส่งการค้า และการเกษตรที่ปรับตัวดีขึ้นทำให้การบริโภคเอกชนเพิ่มขึ้น และการส่งออกที่ดีขึ้น  ส่งผลให้ จีดีพี.ทั้งปีขยายตัวได้ 1.6% ดีกว่าที่คาดการณ์ว่า จะขยายตัวเพียง 1.2% ส่วนภาพรวมเศรษฐกิจในปี 2565 น่าจะจะขยายตัวได้ 3.5 – 4.5% โดยมีค่ากลางขยายตัวได้ 4% เนื่องจากการท่องเที่ยวฟื้นตัว คาดมีนักท่องเที่ยวเข้ามาไทยไม่ต่ำกว่า 5 ล้านคน  / การบริโภค การส่งออกขยายตัวได้ดี   การลงทุนของภาครัฐเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ เศรษฐกิจไทยปีนี้ ยังมีปัจจัยเสี่่ยง 5 ด้าน ได้แก่ ...