• Gambling ประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  58
  0

  นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวว่า ดีอี ร่วมกับ ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) และพันธมิตร จับกุม ผู้ต้องหา จำนวน 44 ราย แบ่งเป็น ตัวการ 20 รายและบัญชีม้า 24 ราย พร้อมของกลางและสิ่งของที่ตรวจยึดจำนวน 1,913 รายการ มูลค่าประมาณ 69 ล้านบาท ดังนี้ เงินสด พร้อมตู้เซฟนิรภัย รวมจำนวน 8,754,580 บาท เครื่องนับธนบัตร รวมจำนวน 2 เครื่อง สร้อยทองพร้อมพระเลี่ยมทอง รวมจำนวน 5 เส้น ทองคำแท่งและทองรูปพรรณ หนักประมาณ 65 บาท (ปัจจุบันรับซื้อราคาบาทละ 36,600 บาท) มูลค่าประมาณ 2,379,000 บาท กระเป๋าและเครื่องประดับแบรนด์เนม (“GG”,”LV”) รวมจำนวน 20 ...
 • 1700666708573
  145
  0

  มหกรรมนวัตกรรมดิจิทัล Thailand Smart City Expo 2023 กระทรวงดิจิทัล และ ดีป้า เปิดมิติพัฒนาเมืองอัจฉริยะพลิกโฉมประเทศไทย เปิดช่องดึงดูดนักลงทุนลดภาษีเงินได้นิติบุคคล 100%  กระทรวงดีอี – ดีป้า เปิดงาน Thailand Smart City Expo 2023 มหกรรมแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะระดับนานาชาติ โดยได้รับเกียรติจาก “รองนายกฯ ภูมิธรรม” เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบรางวัลเจ้าของผลงานด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในโครงการประกวดระบบบริการเมืองอัจฉริยะดีเด่น ประจำปี 2566 และประกาศรายชื่อผลิตภัณฑ์ดิจิทัลสัญชาติไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ dSURE นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน Thailand Smart City Expo 2023 ภายใต้แนวคิด ASEAN Convergence ที่จัดโดย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า และ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. ...
 • 1700571735493
  888
  0

  รัฐมนตรี ประเสริฐ เผย พบ 1,158 หน่วยงานข้อมูลรั่ว และ 21 หน่วยงาน ระบบไซเบอร์เสี่ยงสูง คนร้ายนำข้อมูลคนไทยปล่อยขาย darkweb จัด6 มาตรการแก้ปัญหารายงาน ครม. ระยะเร่งด่วน 30 วัน 6 เดือน และ 12 เดือน นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวว่า ในช่วง ที่ผ่านมา มีปัญหาการหลุดรั่วของข้อมูลประชาชน ตลอดจนการซื้อขายข้อมูลประชาชนตามที่เป็นข่าว จึงได้เร่งดำเนินการ  6 มาตรการ เพื่อแก้ปัญหานี้ โดยแบ่งเป็น ระยะเร่งด่วน 30 วัน ระยะ 6 เดือน และ ระยะ 12 เดือน ดังนี้ ระยะเร่งด่วน ใน 30 วัน 1. ให้ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ...
 • received 656043765899600
  249
  0

  สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) โดย ศูนย์คาดการณ์อนาคต (Foresight Center by ETDA) หรือ ETDA Foresight กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดใหญ่ “ETDA Foresight Symposium 2023 : Light Up the Future of Well-Being and Tourism” ชวนพาร์ทเนอร์ทั้งไทยและต่างประเทศร่วมกำหนดภาพอนาคตที่พึงปรารถนา พร้อมเผยผลการศึกษาฉากทัศน์อนาคตอีก 10 ปีข้างหน้า พบ ดิจิทัลจะกลายเป็นเครื่องมือทำลายสมดุลชีวิต คนเกิดความเครียด วิตกกังวลทวีความรุนแรงมากขึ้น ขณะที่การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพทั้งทางกายภาพและจิตใจ กลับเป็นกระแสมาแรงที่น่าจับตา   ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและประธานคณะกรรมการกำกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ บอร์ด ETDA กล่าวในฐานะประธานเปิดงานว่า จากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ยากเกินจะคาดเดา ทำให้การเตรียมพร้อมรองรับการเปลี่ยน ทั้งในมุมการกำหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย ตลอดจนแผนการดำเนินงาน ในรูปแบบเดิมๆ อาจไม่เพียงพอและไม่ตอบโจทย์อีกต่อไป ...
 • 1680577664758
  256
  0

  นายชัยวุฒิ คมนานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เร่งดำเนินการตาม พ.ร.ก. ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. 2566 โดยสั่งการให้จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตาม พ.ร.ก. ตามที่ได้มีการประกาศพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. 2566 ในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2566 เป็นต้นมา เพื่อคุ้มครองประชาชนจากการหลอกลวงผ่านโทรศัพท์ หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีผู้ถูกหลอกลวงจำนวนมากและมูลค่าความเสียหายสูงมาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งรัดการทำงาน และจัดทำกระบวนการทำงานตามที่กำหนดใน พ.ร.ก. และบริการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเร่งด่วน รัฐมนตรีดีอีเอส ได้จัดประชุมร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงาน กสทช. ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สำนักงาน ปปง. สำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อพิจารณาเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินงานและช่องทางสำหรับให้บริการประชาชนอย่างสะดวกและรวดเร็ว ธนาคารแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทย ได้เชื่อมโยงข้อมูลเข้าหากันทั้งหมดผ่านระบบกลาง เมื่อได้รับแจ้งจากผู้เสียหายจะสามารถยับยั้งธุรกรรมต้องสงสัยได้ทุกทอดอย่างรวดเร็ว โดยเป็นการทำงานแบบอัตโนมัติ (Automation) ที่ผ่านมาได้จัด Workshop หลายครั้ง ร่วมกับธนาคารและสถาบันการเงิน กระทรวงดีอีเอส สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ ปปง. เพื่อสรุปแนวทางบริหารจัดการทุจริตออนไลน์จากการทำธุรกรรมการเงิน ...
 • 1680506661576
  717
  0

  ชัยวุฒิ มอบปลัดกระทรวงดิจิทัล หารือร่วมหน่วยงานรัฐอุดรอยรั่วภัยไซเบอร์  พร้อมกำชับดูแลผู้เสียหายจาก 9near และเร่งใช้ Digital ID  หลัง  THAICERT รายงานพบช่องโหว่ถูกโจมตี  วอนทุกหน่วยเร่งปรับปรุงแก้ไข เฝ้าระวังมากขึ้น  นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวถึงกรณี ผู้ใช้งานบัญชี “9near” ที่อ้างว่ามีข้อมูลส่วนตัวของคนไทยกว่า 55 ล้านราย บนเว็บไซต์ Bleach Forums นอกเหนือจากที่เร่งหาหลักฐานและตัวคนร้ายแล้ว ได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเร่งหาข้อเท็จจริง ดูแลผู้เสียหายจาก 9near ตลอดจนเร่งรัดการใช้ Digital ID และยกระดับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล โดยวันที่ 3 เมษายน 2566 ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ได้เป็นประธานการประชุม “การรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานรัฐ” โดยได้เชิญหน่วยงานรัฐที่มีข้อมูลส่วนบุคคลขนาดใหญ่หรือมีจำนวนมากหารือ อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงาน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ สำนักงาน ...
 • 1672812489833
  525
  0

  กระทรวงดิจิทัลฯ Kick off โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มภาครัฐ เพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Government Platform for PDPA Compliance : GPPC) ตั้งเป้า 200 หน่วยงานภาครัฐเข้าร่วม เล็งลดค่าใช้จ่ายได้กว่า 5 พันล้านบาท/ปี วันนี้ (4 มกราคม 2566) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ร่วมกันจัดงานสัมมนาประชาสัมพันธ์เปิดตัว (Kick off) โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มภาครัฐ เพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Government Platform for PDPA Compliance : GPPC) โดยมีผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งนักวิชาการเข้าร่วมงานกว่า 300 คน นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวภายหลังเป็นประธานในการเปิดงานสัมมนาประชาสัมพันธ์เปิดตัว (Kick off) โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มภาครัฐ เพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Government Platform for PDPA Compliance ...
 • 1670602028834
  452
  0

  บอร์ดดีอี ประชุมส่งท้ายปี 65 เคาะแผนระดับชาติฯ ดันดิจิทัลเป็นหัวหอกหนุนไทยขึ้นท็อป 30 ในการจัดอันดับ World Digital Competitiveness Ranking หลังพบเกณฑ์มิติชี้วัดดีขึ้นทุกด้าน วันนี้ (9 ธ.ค. 65) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (บอร์ดดีอี) ครั้งที่ 2/2565 โดยมี นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) พร้อมด้วยศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ นายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุม ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมวันนี้ได้มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ.2561-2580) ฉบับปรับปรุง โดยมุ่งเน้นการออกแบบกรอบการดําเนินงานตามภูมิทัศน์ดิจิทัลของประเทศไทย ในระยะที่ ...
 • 1669701452682
  284
  0

  กระทรวงดิจิทัล เชื่อมั่น อนาคตไทย 10 ปีข้างหน้า ก้าวไปไกลกว่าที่คิด ทุกภาคส่วนขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ สร้างรายได้ สร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจด้วยดิจิทัล เปิดโลกกีฬา e-Sport เทรนด์ธุรกิจ “เกมส์” สร้างชื่อเสียงและมูลค่ามหาศาลใแก่ประเทศก้าวสู่อันดับหนึ่งภูมิภาคอาเซียน   ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวในการเป็นประธานเปิดงาน“Thailand 4.0 ประเทศไทยไปไกลกว่าที่คิด” เศรษฐกิจดิจิทัล หรือ Digital Economy เป็นเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย โดยถือเป็นแก่นหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในอีก 10 – 20 ปี ข้างหน้า นอกจากนี้ เศรษฐกิจดิจิทัลของไทยมีการเติบโตขึ้นจากปีก่อน ๆ มากขึ้นอันเป็นผลจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ผลักดันให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนแปลงไป เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแบบก้าวกระโดดในชั่วพริบตา และดิจิทัลได้แทรกซึมเข้าไปในชีวิตประจำวันของประชาชนตั้งแต่การใช้งาน Social Media การซื้อขายสินค้า เล่นเกม ดูหนัง สั่งอาหาร ท่องเที่ยว หรือแม้แต่การศึกษา โดยกลุ่มธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่ได้รับประโยชน์จึงหนีไม่พ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลหรือออนไลน์ อาทิ การบริการทางการเงินดิจิทัล (FinTech) ไปจนถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในด้านสุขภาพ (HeathTech) และด้านการศึกษา ...
 • 1668934301646
  300
  0

  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) สรุปสถานการณ์ข่าวปลอมสัปดาห์ล่าสุด พบข่าวปลอมนโยบายรัฐบาล มากกว่าครึ่ง สอดคล้องกับกระแสการเมือง ขณะที่ข่าวปลอมโควิด-19 มีเพียง 2 เรื่อง นางสาวนพวรรณ หัวใจมั่น โฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฝ่ายการเมือง (ดีอีเอส) กล่าวว่า สรุปผลการมอนิเตอร์ และรับแจ้งข่าวปลอมประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2565 โดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม พบข้อความที่เข้ามาจำนวน 5,216,773 ข้อความ โดยมีข้อความที่ต้องดำเนินการตรวจสอบ (Verify) ทั้งสิ้น 236 ข้อความ แบ่งเป็นข้อความที่มาจาก Social listening จำนวน 223 ข้อความ และข้อความที่มาจาก Line Official จำนวน 13 ข้อความ รวมเรื่องที่ต้องดำเนินการตรวจสอบ 102 เรื่อง ในจำนวนนี้เป็นเรื่องโควิด -19 จำนวน 2 เรื่อง ทั้งนี้ ดีอีเอสได้แบ่งข่าวปลอมที่ได้รับความสนใจ เป็น 4 กลุ่ม ...