• นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
    367
    0

    นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครได้ดำเนินโครงการตามแผนงานการพัฒนา “กรุงเทพบูรณาการ ฟื้นเมือง เชื่อมย่าน สานอนาคต เฟส 2-5 ย่าน 10 โครงการ” ประกอบด้วย “ย่านศูนย์กลางธุรกิจ” ได้แก่ 1.ถนนสาทรและคลองสาทร (ช่องนนทรี-ลุมพินี) 2.ถนนสีลม (แยกนราธิวาส-ถนนเจริญกรุง) “ย่านเมืองเก่า” ได้แก่ 1.ถนนเยาวราช (คลองโอ่งอ่าง-วงเวียนโอเดียน-คลองผดุงกรุงเกษม) 2.ส่วนด้านล่างสะพานพระปกเกล้า “ย่านธนบุรี” ได้แก่ ถนนบรมราชชนนี (สะพานพระปิ่นเกล้า-เซ็นทรัลปิ่นเกล้า-ซอยรุ่งประชา) “ย่านเศรษฐกิจใหม่” ได้แก่ 1.ถนนสุขุมวิท (แยกราชประสงค์-แยกอโศก) 2.ถนนราชดำริ (แยกราชประสงค์-ถนนพระราม 4) และ 3.แยกอโศก-แยกพระโขนง “ย่านนวัตกรรมและศูนย์การแพทย์” ได้แก่ 1.อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (รอบอนุสาวรีย์ และ 4 เกาะ) 2.ซอยโยธี (ถนนพญาไท-ถนนพระราม 6)   รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวอีกว่า โดยวันนี้ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร อาทิ สำนักการโยธา ...