• LPG
    292
    0

    นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พลังงาน แถลงสถานการณ์ราคาพลังงาน และแผนรับมือ หลังวิกฤตรัสเซีย-ยูเครน ทำเอาราคาน้ำมันดิบ ในตลาดโลก แตะ 130 ดอลลาร์/บาร์เรล และดีเซลสิงคโปร์พุ่งสูงสุดเป็น 180 ดอลลาร์/บาร์เรล นายสุพัฒนพงษ์ ระบุว่า เพื่อความมั่นคง พลังงานจะเพิ่มสำรองน้ำมันทางกฏหมายเพิ่มขึ้นอีก ร้อยละ 1 โดยน้ำมันดิบ จะเพิ่มเป็นร้อยละ 5 (จากเดิมร้อยละ 4) น้ำมันสำเร็จรูปจะเพิ่มเป็นร้อยละ 2 (จากเดิมร้อยละ 1) คาดจะมีผลอีก 1 สัปดาห์ ส่วนนี้จะทำให้มีต้นทุนสำรองเพิ่มขึ้น 2.4 หมื่นล้านบาท และจะมีผลต่อภาคประชาชนเป็นราคาน้ำมันราว 60 สตางค์/ลิตร   ซึ่งจะช่วยให้มีปริมาณน้ำมันสำรอง เพิ่มขึ้นอีก 7 วัน ในส่วนของก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี)  นายสุพัฒนพงษ์  ระบุเพิ่มเติมว่า ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนนี้ จำเป็นต้องขยับราคาขึ้น 1 บาท/กก. หรือ 15 ...