• Line
  475
  0

  กิจกรรมประกวดธุรกิจแฟรนไชส์ไทย ซึ่งจัดขึ้นโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์   ปีนี้ เป็นปีที่ 3 แล้ว โดยใช้ชื่องานว่า “Thailand Franchise Award 2022” มีรางวัลการันตีคุณภาพ 5 ประเภท รวม 13 รางวัล เพื่อเชิดชูเกียรติ “ธุรกิจแฟรนไชส์” ที่มีศักยภาพ และมีระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน พร้อมทั้งสร้างความตระหนักให้  “รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทย”   เป็นรางวัลที่มีคุณค่า และเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ นักลงทุน และเป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศ สำหรับคุณสมบัติของ ธุรกิจแฟรนไชส์ ที่จะสมัครเข้าร่วมประกวด คือ เป็นธุรกิจที่มีการจดทะเบียนนิติบุคคล เป็นแฟรนไชส์ซอร์ (Franchisor) หรือ แฟรนไชส์ซี (Franchisee) ที่ได้รับสิทธิจากต่างประเทศ และมีสาขาแฟรนไชส์ เป็นธุรกิจที่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าถูกต้องตามกฎหมาย สำหรับธุรกิจ ที่ได้รับรางวัล เป็นโล่รางวัล พร้อมกับประกาศนียบัตร ทั้งยังมีการประชาสัมพันธ์แฟรนไชส์ไทยที่ได้รับรางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติ  ผ่านสื่อที่ได้รับความนิยมและเข้าถึงมากที่สุด สำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่สนใจ ร่วมสมัครการประกวดรางวัลแฟรนไชส์ไทย ครั้งที่ 3 สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 7 เมษายน ...
 • 5 เทรนด์อาหารมาแรงปี 2022
  1088
  0

  ยูนิลีเวอร์ ฟู้ด โซลูชั่นส์ (Unilever Food Solutions) ผู้นำด้านธุรกิจอาหารและเบเกอรี่ระดับโลก เผยข้อมูลเทรนด์อาหารที่สำคัญของปี 2022 ภายใต้ชื่อ “Trend Watch 2022, 5 Inspiring Food Trends” พร้อมเผยสูตรลับการปรุงอาหารที่คิดค้นโดยเชฟเพื่อเชฟ สำหรับ 5 เทรนด์อาหารกำลังมาแรง ปี 2022 นั้นมีอะไรบ้าง   อาหารเพื่อสุขภาพ – กินดี ได้ดี (Healthier Indulgence) ปัญหาโรคระบาด Covid’19 ที่ยาวนาน เปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้บริโภคโดยสิ้นเชิง ผู้คนหันมาทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพยิ่งขึ้น โดยปัจจุบันมีทางเลือกของอาหารเพื่อสุขภาพที่หลากหลาย แต่ท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุด คือการกินอาหารที่มีสารอาหารครบ 5 หมู่ เสริมภูมิคุ้มกัน และราคาเข้าถึงง่าย ซึ่งในประเทศไทยนั้น มีวัตถุดิบสุดยอดซุปเปอร์ฟู้ดกว่า 15 ชนิด ที่กำลังมาแรงในปีหน้า ที่ผู้ประกอบการร้านอาหารควรจับตามอง อาหารไทย ดีต่อใจ (Thai Taste Therapy) ปี 2021 ที่ผ่านมา ทำให้เกิดภาวะความโดดเดี่ยวทางสังคม ...