• Capture 1 1
    322
    0

    การจ่ายเงินเยียวยาประกันสังคมให้กับผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ โควิด-19 โดยเฉพาะกลุ่มที่ทำงานในกิจการสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ และผู้มีอาชีพอิสระ โดยสำนักงานประกันสังคม จะโอนเงินให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ที่มีสิทธิได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท เป็นเวลา 1 เดือน ความคืบหน้าล่าสุด สำนักงานประกันสังคม ได้อัปเดตข้อมูลผู้ประกันตนทั้ง 3 มาตรา ทั้งมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ณ วันที่ 24 ก.พ. 65 เข้าสู่ฐานระบบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว โดยสามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิ รับเงินเยียวยาประกันสังคมได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th ขณะเดียวกัน เพจเฟซบุ๊ก เราชนะ ที่ได้มีการโพสต์ข้อความระบุในลักษณะว่า ผู้ประกันตนที่ทำงานในกิจการสถานบันเทิงที่มีสิทธิได้รับเงินเยียวยาประกันสังคม จำนวน 5,000 บาท  จะได้รับการโอนเข้า พร้อมเพย์ ในวันที่ 2 มี.ค. 65