• cconnectnews 22022022 Invester online BTC 660x400 1
  645
  0

  ภายหลังครม.อนุมัติ “เงินเยียวยา” จำนวน 5,000 บาท ระยะเวลา 1 เดือน แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33, มาตรา 39 และ มาตรา 40 โดยเฉพาะกลุ่มคนทำงานในสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ และผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ล่าสุด วันนี้ (2 มีนาคม 2565) สำนักงานประกันสังคม ดำเนินการโอน “เงินเยียวยาประกันสังคม” สำหรับผู้ที่ขึ้นสถานะ “สีเขียว” ผ่านบัญชี “พร้อมเพย์” (PromptPay) ที่ผูกบัญชีกับเลขบัตรประชาชน วิธีตรวจสอบสิทธิ “เงินเยียวยาประกันสังคม” เข้าไปที่เว็บไซต์ (คลิก) เลือก ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาฯ (กิจการสถานบันเทิง) เลือกตรวจสอบสถานะโครงการเยียวยาผู้ประกันตน กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และรหัสให้ตรงกับรูปภาพ กดตรวจสอบสิทธิ ระบบจะแสดงผลว่ามีสิทธิได้รับเงินเยียวยา หรือไม่ พร้อมระบุจะอัปเดตข้อมูลล่าสุดตามวันเวลาที่กำหนดอีกครั้ง หากตรวจสอบสถานะขึ้นสีเขียว “ได้รับสิทธิ” เงินเข้าเยียวยาแล้ว 5,000 บาท แต่หากสถานะขึ้นสีแดง “ไม่พบข้อมูลของท่านในรอบการโอนเงิน” ผู้ประกันตนไม่ได้รับเงินเยียวยาในรอบนี้ ให้ตรวจสอบสิทธิอีกครั้ง
 • Capture 1 1
  322
  0

  การจ่ายเงินเยียวยาประกันสังคมให้กับผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ โควิด-19 โดยเฉพาะกลุ่มที่ทำงานในกิจการสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ และผู้มีอาชีพอิสระ โดยสำนักงานประกันสังคม จะโอนเงินให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ที่มีสิทธิได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท เป็นเวลา 1 เดือน ความคืบหน้าล่าสุด สำนักงานประกันสังคม ได้อัปเดตข้อมูลผู้ประกันตนทั้ง 3 มาตรา ทั้งมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ณ วันที่ 24 ก.พ. 65 เข้าสู่ฐานระบบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว โดยสามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิ รับเงินเยียวยาประกันสังคมได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th ขณะเดียวกัน เพจเฟซบุ๊ก เราชนะ ที่ได้มีการโพสต์ข้อความระบุในลักษณะว่า ผู้ประกันตนที่ทำงานในกิจการสถานบันเทิงที่มีสิทธิได้รับเงินเยียวยาประกันสังคม จำนวน 5,000 บาท  จะได้รับการโอนเข้า พร้อมเพย์ ในวันที่ 2 มี.ค. 65