• Line
  1049
  0

  ตลอดระยะเวลาช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาประเทศไทยประสบกับปัญหาเศรษฐกิจอย่างหลัก โดยเฉพาะการระบาดของโควิด – 19 ซึ่งส่งผลต่อภาพรวมของประเทศ ผู้ประกอบการหลายคนได้รับผลกระทบอย่างหนักหน่วง และแม้ว่าสถานการณ์ภาพรวมตอนนี้ พอจะมีแนวโน้ม จะคลี่คลาย และดีขึ้นกว่า 1-2 ปีที่ผ่านมา แต่ผู้ประกอบการเองก็ต้องดิ้นรนเพื่อหาทางรอดในธุรกิจ โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs 1 ในทางรอด ของผู้ประกอบการ ในขณะนี้ คือการเข้าสู่แพลตฟอร์มดิจิทัล อย่าง Line  ซึ่งข้อมูลจาก คุณ สกุลรัตน์ ตันยงศิริ ผู้อำนวยการธุรกิจเอสเอ็มอี LINE ประเทศไทย บอกเอาไว้ว่า ผู้ประกอบการ SMEs นั้นเป็นผู้ใช้งานหลักของ LINE OA โดยมีจำนวนมากเกินกว่า  90% ของจำนวนบัญชีทั้งหมด โดย ธุรกิจความงาม ธุรกิจแฟชั่น และธุรกิจอาหาร (F&B) เป็นธุรกิจที่ใช้งาน LINE OA มากที่สุด ตามลำดับ ซึ่งธุรกิจอาหาร มีการเติบโตสูงที่สุดถึง 51% ขณะที่ความงามและแฟชั่น เติบโตอยู่ที่ ...
 • 1 2
  833
  0

  นายเดชา จาตุธนานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ระบุว่า กรณีกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีฯ  ได้เปิดรับคำขอ โครงการสินเชื่อเพิ่มศักยภาพ SME วงเงิน 1,000 ล้านบาท โครงการสินเชื่อสร้างโอกาสเสริมสภาพคล่อง SME วงเงิน 500 ล้านบาท และโครงการสินเชื่อเพื่อฟื้นฟู SME วงเงิน 500 ล้านบาท ไปเมื่อต้นเดือนมกราคม 2565 และได้ปิดรับคำขอต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมานั้น ปรากฏจำนวนเอสเอ็มอี ที่มีความต้องการเข้าถึงแหล่งทุน ยื่นคำขอผ่านช่องออนไลน์จำนวนทั้งสิ้น 3,491 กิจการ เป็นเงิน 9,385 ล้านบาท ซึ่งเกินกว่าวงเงินที่กำหนดตามแผนเดิม อย่างไรก็ตามที่ผ่านมา การอนุมัติสินเชื่อให้กับเอสเอ็มอี ในช่วง 2 ปีหลัง มีสถิติยืนยันว่า วงเงินคำขอสินเชื่อทั้งหมด จะได้รับการอนุมัติประมาณร้อยละ 60 หรือจำนวนเงินประมาณ 5,631 ล้านบาท ดังนั้นจึงมีการเสนอขยายกรอบวงเงินสินเชื่อปีงบประมาณ 2565 จากวงเงินเดิม3 โครงการ 2,000 ล้านบาท เพิ่มอีก 4,000 ...
 • ทีเอชนิค ร่วมกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ 4 องค์กรดิจิทัล สานต่อโครงการส่งเสริมธุรกิจไทยปี 2 สนับสนุนผู้ค้าก้าวสู่ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล
  778
  0

  ทีเอชนิค ร่วมกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ 4 องค์กรดิจิทัล สานต่อโครงการส่งเสริมธุรกิจไทยปี 2 สนับสนุนผู้ค้าก้าวสู่ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC) ร่วมกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์, สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย, สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย, สมาคมการค้าดิจิทัลไทย และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) สานต่อโครงการส่งเสริมธุรกิจไทยใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน เดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการไทยที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทั้งนิติบุคคลและบุคคลทั่วไปมีหน้าร้านค้าออนไลน์อย่างเร่งด่วน เปิดการขายผ่านเว็บไซต์ด้วยชื่อโดเมน .th ได้ฟรีทันที ผู้ประกอบการสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการที่เว็บไซต์ https://domain.online.th ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2565 ความสำคัญของระบบออนไลน์ในปัจจุบัน ไม่เพียงแต่เป็นการดำเนินชีวิตในรูปแบบใหม่ของทุกสังคมทั่วโลก แต่สภาวะการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้พ่อค้าแม่ค้าหันมานำสินค้าและบริการขึ้นมาขายบนโลกออนไลน์มากขึ้น ยิ่งมีผู้ขายมากขึ้นเท่าไร ความน่าเชื่อถือก็ยิ่งมีความจำเป็นเท่านั้น เพื่อแสดงความเป็นตัวตนที่ชัดเจนให้คู่ค้า ลูกค้า และผู้บริโภคให้มีความเชื่อมั่นต่อผู้ค้า   นางเพ็ญศรี อรุณวัฒนามงคล ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (ทีเอชนิค) กล่าวว่า การสร้างตัวตนบนโลกดิจิทัลเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการไทยจำเป็นต้องให้ความสำคัญ หน้าร้านออนไลน์ช่วยเพิ่มการเข้าถึง เปิดช่องทางการขายใหม่ๆ ที่ผ่านมาผู้ประกอบการอาจมีความกังวลกับการสร้างเว็บไซต์ ว่าต้องมีความเชี่ยวชาญ มูลนิธิฯ จึงร่วมกับหน่วยงานภาคี ในการสนับสนุนให้ธุรกิจไทย ...