• Capture
    474
    0

    ราคาทองวันนี้ผันผวนอย่างหนัก เนื่องจากสถานการณ์ตึงเครียดของรัสเซีย และยูเครน โดยวันนี้ (24 ก.พ.2565) ราคาทองปรับขึ้น-ลง จำนวน 17 ครั้ง (ขึ้น 15 ครั้ง ลง 2 ครั้ง) เบ็ดเสร็จราคาทองคำวันนี้ปรับขึ้น 1,100 บาท ซึ่งราคาทองรูปพรรณรับซื้อ อยู่ที่ บาทละ 29,364.92 บาท และขายออกอยู่ที่ บาทละ 30,500 บาท (เวลา 17.22 น.) ส่วน ทองคำแท่ง ราคารับซื้ออยู่ที่บาทละ 29,900 บาท ขายออก 30,000 บาท สรุปราคาทองคำ วันที่ 24 ก.พ. 2565 ประกาศครั้งที่ 17 ทองแท่ง รับซื้อ บาทละ 29,900 บาท ขายออก บาทละ 30,000 บาท ...