• Gambling ประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  50
  0

  นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวว่า ดีอี ร่วมกับ ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) และพันธมิตร จับกุม ผู้ต้องหา จำนวน 44 ราย แบ่งเป็น ตัวการ 20 รายและบัญชีม้า 24 ราย พร้อมของกลางและสิ่งของที่ตรวจยึดจำนวน 1,913 รายการ มูลค่าประมาณ 69 ล้านบาท ดังนี้ เงินสด พร้อมตู้เซฟนิรภัย รวมจำนวน 8,754,580 บาท เครื่องนับธนบัตร รวมจำนวน 2 เครื่อง สร้อยทองพร้อมพระเลี่ยมทอง รวมจำนวน 5 เส้น ทองคำแท่งและทองรูปพรรณ หนักประมาณ 65 บาท (ปัจจุบันรับซื้อราคาบาทละ 36,600 บาท) มูลค่าประมาณ 2,379,000 บาท กระเป๋าและเครื่องประดับแบรนด์เนม (“GG”,”LV”) รวมจำนวน 20 ...
 • FB IMG 1680580365940
  354
  0

  สมาคมผู้ดูแลเว็บไซต์ แถลงการณ์เรียกร้องกลุ่ม 9Near ยุติการปล่อยข้อมูลส่วนตัวคนไทย 55 ล้านคน พร้อมแนะประชาชนวิธีปกป้องบัญชีออนไลน์ จากกรณีที่กลุ่มแฮกเกอร์ 9Near ได้มีการประกาศนับถอยหลังปล่อยข้อมูลส่วนตัวคนไทย 55 ล้านคนบนเว็บไซต์ โดยแอบอ้างว่าได้รับมาจากเว็บไซต์ราชการแห่งหนึ่งนั้น ทางสมาคมผู้ดูแลเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ไทย ในฐานะสมาคมวิชาชีพของผู้ประกอบกิจการด้านเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ได้หารือกันแล้ว มีมติและข้อเรียกร้องถึงสมาชิกสมาคมฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ ขอเรียกร้องให้ทางกลุ่ม 9Near ยุติการปล่อยข้อมูลส่วนตัวคนไทย 55 ล้านคน ขอเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบใน 3 ประเด็นต่อไปนี้ เป็นเหตุละเมิดพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือไม่ เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 หรือไม่ ขอให้ตรวจสอบว่าหน่วยงานใดเป็นผู้ปล่อยให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูลและเกิดจากสาเหตุใด เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วนและแจ้งให้ประชาชนรับทราบ นอกจากกรณีของทางกลุ่ม 9Near แล้ว ทางสมาคมฯ ได้ตรวจสอบแล้วพบว่ามีข้อมูลส่วนบุคคลอีกจำนวนมากที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ต จึงขอเรียกร้องให้สมาชิกสมาคมฯ รวมถึงเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ดำเนินการตรวจสอบกิจกรรมการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ ของหน่วยงานเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล และหากพบการรั่วไหลของข้อมูล ขอให้เร่งแก้ไขปัญหานั้นอย่างเร่งด่วน รวมถึงขอให้องค์กรต่าง ๆ ระมัดระวังและดูแลข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีคำแนะนำดังนี้ ทบทวนนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ และการบังคับใช้กฎระเบียบด้านความปลอดภัยขององค์กร ...
 • 1680577664758
  255
  0

  นายชัยวุฒิ คมนานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เร่งดำเนินการตาม พ.ร.ก. ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. 2566 โดยสั่งการให้จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตาม พ.ร.ก. ตามที่ได้มีการประกาศพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. 2566 ในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2566 เป็นต้นมา เพื่อคุ้มครองประชาชนจากการหลอกลวงผ่านโทรศัพท์ หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีผู้ถูกหลอกลวงจำนวนมากและมูลค่าความเสียหายสูงมาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งรัดการทำงาน และจัดทำกระบวนการทำงานตามที่กำหนดใน พ.ร.ก. และบริการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเร่งด่วน รัฐมนตรีดีอีเอส ได้จัดประชุมร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงาน กสทช. ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สำนักงาน ปปง. สำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อพิจารณาเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินงานและช่องทางสำหรับให้บริการประชาชนอย่างสะดวกและรวดเร็ว ธนาคารแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทย ได้เชื่อมโยงข้อมูลเข้าหากันทั้งหมดผ่านระบบกลาง เมื่อได้รับแจ้งจากผู้เสียหายจะสามารถยับยั้งธุรกรรมต้องสงสัยได้ทุกทอดอย่างรวดเร็ว โดยเป็นการทำงานแบบอัตโนมัติ (Automation) ที่ผ่านมาได้จัด Workshop หลายครั้ง ร่วมกับธนาคารและสถาบันการเงิน กระทรวงดีอีเอส สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ ปปง. เพื่อสรุปแนวทางบริหารจัดการทุจริตออนไลน์จากการทำธุรกรรมการเงิน ...