• 1669701452682
    278
    0

    กระทรวงดิจิทัล เชื่อมั่น อนาคตไทย 10 ปีข้างหน้า ก้าวไปไกลกว่าที่คิด ทุกภาคส่วนขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ สร้างรายได้ สร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจด้วยดิจิทัล เปิดโลกกีฬา e-Sport เทรนด์ธุรกิจ “เกมส์” สร้างชื่อเสียงและมูลค่ามหาศาลใแก่ประเทศก้าวสู่อันดับหนึ่งภูมิภาคอาเซียน   ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวในการเป็นประธานเปิดงาน“Thailand 4.0 ประเทศไทยไปไกลกว่าที่คิด” เศรษฐกิจดิจิทัล หรือ Digital Economy เป็นเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย โดยถือเป็นแก่นหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในอีก 10 – 20 ปี ข้างหน้า นอกจากนี้ เศรษฐกิจดิจิทัลของไทยมีการเติบโตขึ้นจากปีก่อน ๆ มากขึ้นอันเป็นผลจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ผลักดันให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนแปลงไป เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแบบก้าวกระโดดในชั่วพริบตา และดิจิทัลได้แทรกซึมเข้าไปในชีวิตประจำวันของประชาชนตั้งแต่การใช้งาน Social Media การซื้อขายสินค้า เล่นเกม ดูหนัง สั่งอาหาร ท่องเที่ยว หรือแม้แต่การศึกษา โดยกลุ่มธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่ได้รับประโยชน์จึงหนีไม่พ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลหรือออนไลน์ อาทิ การบริการทางการเงินดิจิทัล (FinTech) ไปจนถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในด้านสุขภาพ (HeathTech) และด้านการศึกษา ...