• 1671107450206
    481
    0

    สยามราชธานี จับมือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมผลิตบัณฑิตด้านระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อธุรกิจ เพิ่มโอกาสจ้างงานในยุคดิจิทัล ตอบโจทย์เมกะเทรนด์โลกอนาคต บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) หรือ SO ผู้นำด้านธุรกิจจ้างเหมาบริการครบวงจร (Outsourcing Services) ชั้นนำในประเทศไทย สู่ Tech Company ที่มีประสบการณ์ด้านบริการจัดหาบุคลากรมากว่า 40 ปี พร้อมมุ่งพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ทันต่อการเติบโตของธุรกิจในยุคดิจิทัล ล่าสุดผนึกความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ทางด้านวิชาการในการร่วมผลิตบัณฑิตด้านระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อธุรกิจ โดยเฉพาะสาขาทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อตอบรับเทรนด์ตลาดแรงงานมาแรงในยุคดิจิทัล วันนี้ (15 ธันวาคม 2565) นายณัฐพล วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) และรองศาสตราจารย์ ดร.พิชัย จันทร์มณี อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการภายใต้การตกลงร่วมผลิตบัณฑิต เพื่อพัฒนาหลักสูตรและศักยภาพนักศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานรูปแบบใหม่ โดยมีคณะผู้บริหารของทั้งสองฝ่ายร่วมในการลงนาม ณ ห้องสโรบล อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ นายณัฐพล วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ...