• IMG 20230614 122101
    205
    0

    มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มุ่งมั่นช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ บำรุงสุขคนไทย ปี 65 ใช้งบประมาณกว่า 400 ล้านบาท ดำเนินการ “ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต” เพื่อให้พี่น้องชาวไทยมีชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมเดินหน้าปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผ่านโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่องต่อไป สร้างระบบไอทีบริหารงาน ตรวจสอบอาสาปลอมหลอกประชาชน นายวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เปิดเผยว่า มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ไม่แสวงหากำไร มุ่งมั่นช่วยเหลือบรรเทาทุกข์และบำรุงสุขโดยไม่เลือกชนชั้น วรรณะ และศาสนา อย่างครบวงจรชีวิต ภายใต้ปณิธาน “ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต” ยังคงนโยบายเดินหน้าพัฒนาการปฏิบัติภารกิจทำงานช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง โดยการขับเคลื่อนปณิธานดังกล่าว มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มีหน่วยงานในเครือที่ได้ร่วมมือกันทำงานเพื่อให้ปณิธานฯ บรรลุเป้าหมาย ได้แก่ โรงพยาบาลหัวเฉียว โรงพยาบาลที่ทันสมัยตามคุณภาพมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) และเป็นศูนย์ไตเทียมขนาดใหญ่ที่มีประสิทธิภาพสูง คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว ที่พัฒนาระบบการให้บริการการรักษาโรคด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนที่ได้รับมาตรฐานในระดับสากล และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่มุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพของการศึกษานำไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อสร้างสรรค์บัณฑิตที่รู้จริง ปฏิบัติงานได้จริง และเป็นผู้ประกอบด้วย “ความรู้” ควบคู่ “คุณธรรม” ภายใต้ปณิธาน ...