• Jaymart Step challenge
    275
    0

    บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (JMART) รวมพลังผู้บริหารและพนักงานในกลุ่มเจมาร์ททุกบริษัทร่วมงานเปิดตัวกิจกรรมฉลองครบรอบ 35 ปี เจมาร์ท ด้วยการจัดแคมเปญ 350 ล้านก้าว กลุ่มเจมาร์ทร่วมใจมุ่งหน้าก้าวเดินต่อไปด้วยกัน เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยมี นายเอกชัย สุขุมวิทยา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และตัวแทนคณะผู้บริหารกลุ่มเจมาร์ท เป็นประธานในการเปิดตัวกิจกรรม พร้อมกล่าวถึงกิจกรรมในครั้งนี้ว่า ผู้บริหารและพนักงานทุกคนคือแรงขับเคลื่อนสำคัญตลอดระยะเวลา 35 ปี ที่ผ่านมา และจะก้าวต่อไปให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน คือความสำเร็จของกลุ่มบริษัทเจมาร์ท พร้อมกับความห่วงใยเป็นอย่างมากต่อสุขภาพของพนักงานทุกคน ซึ่งกิจกรรม 350 ล้านก้าวในครั้งนี้ จะเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานได้ออกกำลังกายรักษาสุขภาพ และมีสุขภาพที่ดี เพื่อเติบโตไปด้วยกัน อีกทั้ง นายสุภชีพ พรวัฒนากูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท เวอร์ชวล (Wirtual) ผู้ให้การสนับสนุนแอปพลิเคชั่นเพื่อนับก้าวในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้ให้เกียรติเข้าร่วมงานเปิดตัว ซึ่ง WIRTUAL APPLICATION เป็น Web health ...