• 1680111578010
    264
    0

    SME D Bank จับมือ ดีป้า ลงนามความร่วมมือ หนุน SMEs ยกระดับปรับเปลี่ยนธุรกิจสู่ยุคดิจิทัล เดินหน้าโครงการ “FIT & FIRM ติดอาวุธ สร้างโอกาสเติบโตให้ธุรกิจ ด้วยเครื่องมือดิจิทัล” บูรณาการพาถึงแพลตฟอร์มดิจิทัลเสริมแกร่งนับร้อย คู่บริการพาถึงแหล่งทุนวงเงินกู้ 50 ลบ. ต่อยอดเติบโตยั่งยืน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “สนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ปรับเปลี่ยนธุรกิจสู่ยุคดิจิทัล” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงเครื่องมือดิจิทัล ช่วยยกระดับเพิ่มศักยภาพธุรกิจเติบโต สามารถรับมือกับการแข่งขันของโลกธุรกิจยุคใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง สร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ SME D Bank เปิดเผยว่า โลกธุรกิจปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และแข่งขันรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ รวมถึง ...