• 1680524225111
    352
    0

    เอ็นทีที เดต้า (ประเทศไทย) ภายใต้เครือบริษัท เอ็นทีที เดต้า คอร์ปอเรชัน จำกัด ชี้ระบบสินเชื่อมีโอกาสเติบโตสูง โดยเฉพาะสินเชื่อดิจิทัล (Digital Loan) ที่นับเป็นดาวรุ่งแห่งธุรกิจ ช่วยปลดล็อคภาคครัวเรือนไทยเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ง่ายขึ้น หลังหนี้ครัวเรือนในประเทศพุ่งภายหลังวิกฤตโควิด แนะผู้ประกอบการแก้โจทย์ใหญ่ 5 ด้าน ชิงส่วนแบ่งตลาดสินเชื่อเพิ่มอำนาจการแข่งขัน พร้อมชูบริการ Lending Platform ปรับปรุงกระบวนการทำงานในการให้บริการสินเชื่อทั้งระบบนิเวศอย่างครบวงจร ผสานการทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มอื่นแบบไร้รอยต่อ ช่วยลดความซับซ้อน และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารหนี้ นายปรภต นันทวิทยา รองประธานกรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายขายผลิตภัณฑ์และบริการกลุ่มการเงินและธนาคาร บริษัท เอ็นทีที เดต้า (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ปัจจุบันความต้องการเข้าถึงสินเชื่อในประเทศไทยมีโอกาสเติบโตอย่างมาก แต่เนื่องจากอุปสรรคสำคัญคือ ข้อจำกัดของการเข้าถึงสินเชื่อของภาคครัวเรือน อ้างอิงจากข้อมูลผลสำรวจการบริการทางการเงินภาคครัวเรือนของธนาคารแห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี 2563 พบว่า ครัวเรือนไทยเข้าถึงบริการสินเชื่อของสถาบันการเงินในระบบแค่ 30.5% หรือ 6.7 ล้านครัวเรือน และล่าสุดศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้เปิดเผยคาดการณ์หนี้ครัวเรือนไทย ว่ายังมีกว่า 84% ของ GDP สะท้อนให้เห็นว่าภาคครัวเรือนในประเทศขาดสภาพคล่องทางการเงิน และมีความต้องการเข้าถึงสินเชื่อในระบบ เพื่อฟื้นฟูสภาพคล่องทางการเงินอีกมาก ...